КОНКУРСИ ЗА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА

  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места  за опште послове и информационе технологије у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 23.09.2021. године, можете преузети овде: doc  pdf

  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места  у Министарству финансија-Управи за дуван, који је истекао 17.06.2021. године, можете преузети овде: docx  pdf
  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за управно-правне послове и међународну сарадњу, у звању саветник, у Одсеку за управно-правне и нормативне послове у Министарству финансија-Управи за дуван, који је истекао 27.02.2020. године, можете преузети овде: docx    pdf
  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места-референт за евиденционе послове у Министарству финансија-Управи за дуван,који је истекао 12.07.2018. године, можете преузети овде: doc  pdf  odt  rtf  docx
  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места руководилац Групе за финансијско-материјалне и кадровске послове у Министарству финансија-Управи за дуван, који је истекао 29.06.2018. године, можете преузети овде: doc pdf    odt rtf  docx
  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија-Управи за дуван,који је истекао 01.02.2018. године, можете преузети овде: doc pdf odt rtf docx
  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија-Управи за дуван, који је истекао 09.11.2017. године, можете преузети овде: doc pdf odt rtf docx
  • Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, који је истекао 05. 05. 2017. године, можете преузети овде: doc pdf odt rtf docx
  • Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, који је истекао 09. 09. 2016. године, можете преузети овде: doc pdf odt rtf docx
  • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, који је истекао 24. 11. 2016. године, можете преузети овде: doc pdf odt rtf docx