КОНКУРСИ ЗА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА

 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за управно-правне послове и међународну сарадњу, у звању саветник, у Одсеку за управно-правне и нормативне послове у Министарству финансија-Управи за дуван, који је истекао 27.02.2020. године, можете преузети овде: docx    pdf
  • Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија-Управи за дуван (конкурс оглашен 19.02.2020. године, рок за поношење пријава је истекао 27.02.2020. године) можете преузети овде: pdf
  • Листу кандидата који су испунили мерила за избор за радно место за управно-правне послове и међународну сарадњу, у звању саветник у Одсеку за управно-правне и нормативне послове - један извршилац у Министарству финансија-Управи за дуван (конкурс оглашен 19.02.2020. године, рок за поношење пријава је истекао 27.02.2020. године) можете преузети овде: pdf
 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места-референт за евиденционе послове у Министарству финансија-Управи за дуван,који је истекао 12.07.2018. године, можете преузети овде: doc  pdf  odt  rtf  docx
 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места руководилац Групе за финансијско-материјалне и кадровске послове у Министарству финансија-Управи за дуван, који је истекао 29.06.2018. године, можете преузети овде: doc pdf    odt rtf  docx
 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија-Управи за дуван,који је истекао 01.02.2018. године, можете преузети овде: doc pdf odt rtf docx
 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија-Управи за дуван, који је истекао 09.11.2017. године, можете преузети овде: doc pdf odt rtf docx
 • Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, који је истекао 05. 05. 2017. године, можете преузети овде: doc pdf odt rtf docx
 • Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, који је истекао 09. 09. 2016. године, можете преузети овде: doc pdf odt rtf docx
 • Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, који је истекао 24. 11. 2016. године, можете преузети овде: doc pdf odt rtf docx