ИНФОРМАЦИЈE И ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДРУГЕ ОБЛИКЕ ОРГАНИЗОВАЊА

Информације за подносиоца захтева

 

 

Обрасци

 

  • Захтев за ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ doc docx pdf odt rtf
  • Захтев за ПРОМЕНУ ПОДАТАКА уписаних у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима doc docx pdf odt rtf
  • Одлука одговорног лица о обављању делатности трговине на мало дуванским производима у малопродајном објекту doc docx pdf odt rtf
  • Изјава о неосуђиваности doc docx pdf odt rtf
  • Захтев за издавање потврде да средства нису, односно неће бити искоришћена по својој намени doc docx pdf odt rtf
  • Захтeв за препис решења doc docx pdf odt rtf
  • Захтев за ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ doc docx pdf odt rtf