саопштења

саопштења - 15.06.2022.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана...

саопштења - 14.06.2022.

У складу са чланом 44а  Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе...

саопштења - 13.06.2022.

На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени...

саопштења - 29.03.2022.

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар...

саопштења - 07.12.2021.

У складу са чланом 10. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01.., 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21) и чланом 4. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12 и 88/17) сви произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да утврде...

саопштења - 23.07.2021.

Влада Републике Србије је, у „Службеном гласнику РС“, брoj 74, од 23. јула 2021. године, објавила Одлуку о износима минималних акциза за дуванске прерађевине, којом се утврђују износи минималнe акцизe за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), на основу просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за...

саопштења - 30.06.2021.

Дана 16. јуна 2021. године, усклађени су динарски износи републичких административних такси из Тарифe републичких административних такси („Службени гласник РС, број 62/21), са индексом потрошачких цена за период од 1. јануара 2021. године до 30. априла 2021. године, за списе и радње у области дувана и дуванских производа, тако да гласе:   СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, ПРЕРАДЕ И...

саопштења - 19.02.2021.

Дана 11.02.2021. године, Влада Републике Србије објавила је Усклађенe износe накнада из члана 25д ст. 2. и 3, члана 32. ст. 4. и 5, члана 40. ст. 4 и 5, члана 45. ст. 2. и 3., члана 54. ст. 4. и 5. и члана 64б ст. 3. и 4. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12,...

саопштења - 23.12.2020.

Обавештавамо странке да je Управа за дуван, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, омогућила подношење електронских захтева на Порталу еУправа, у делу Привреда-Услуге-Трговина-Дувански производи, и то за услуге: Издавање/обнављање дозволe за обављање делатности трговине на мало дуванским производима Промена података уписаних у Евиденциону листу о трговцима на...

саопштења - 31.07.2020.

Дана 10. јула 2020. године, усклађени су динарски износи републичких административних такси из Тарифe републичких административних такси („Службени гласник РС, број 98/20), са индексом потрошачких цена за период од 1. јануара 2020. године до 30. априла 2020. године, за списе и радње у области дувана и дуванских производа, тако да гласе:   СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, ПРЕРАДЕ...

саопштења - 03.07.2020.

Дана 26.06.2020. године, Влада Републике Србије објавила је Усклађенe износe накнада из члана 32. ст. 4. и 5, члана 45. ст. 2. и 3. и члана 64б ст. 3. и 4. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), са индексом потрошачких цена у 2019. године, који износе: за упис у...

саопштења - 27.03.2020.

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 41/20 и 43/20) којом се прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима у условима проглашеног ванредног стања. Детаљније се можете информисати овде.

саопштења - 17.03.2020.

У градовима и општинама у Србији отворени су кол центри за пружање помоћи грађанима у условима нових, ригорознијих мера које се односе на забрану кретања за грађане старије од 65 година. Списак градова и општина са бројевима телефона можете преузети  овде.

саопштења - 09.01.2020.

Преузмите Извештај о раду Управе за дуван за 2019. годину docx  pdf

саопштења - 08.01.2020.

Закон о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 91/19), ступио је на снагу 1. јануара 2020. године.   Основни разлози за доношење измена и допуна Закона о дувану су стварање услова за унапређење квалитета пружања јавних услуга, побољшање услова пословања привредних субјеката смањењем административног оптерећења кроз оптимизацију и дигитализацију поступака које спроводи Управа дуван у оквиру...