ЗАКОН О ДУВАНУ

ЗАКОН

О ДУВАНУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

 

Овим законом уређују се услови и начин производње, обраде, прераде и стављања у промет дувана, обрађеног дувана и прерађеног дувана, као и производње, разврставања и промета дуванских производа у Републици Србији (у даљем тексту: Република), вођења регистара, евиденционих листа и евиденција; одређују се врсте података о саставу и обележавању дуванских производа; образује се Управа за дуван и уређује надзор над спровођењем овог закона.

 

Преузмите цео текст закона:

Закон о дувану doc odt pdf rtf docx