Конкурси за извршилачка радна места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места  у Министарству финансија-Управи за дуван, објављен 09.06.2021. године, можете преузети овде: docx  pdf

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија-Управи за дуван (конкурс оглашен 9.06.2021. године, рок за поношење пријава је истекао 17.06.2021. године) можете преузети овде: pdf

 

  • Образац пријаве - Радно место за подршку управним пословима, у звању млађи саветник у Одсеку за управно-правне и нормативне послове, Одељење за управно-правне, нормативне и кадровске послове - један извршилац  docx
  • Образац пријаве -  Радно место за студијско-аналитичке и евиденционе послове производње и промета  дуванских производа, у звању саветник у Групи за студијско-аналитичке и евиденционе послове производње и промета дуванских производа, Одсек за студијско-аналитичке и евиденционе послове - 2 извршиоца  docx
  • Образац пријаве - Радно место за комуникационе послове, међународну сарадњу и спровођење пројеката, у звању саветник у Одељењу за опште, административне и информационо-комуникационе послове - један извршилац docx

 

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција на јавном конкурсу у Министарству финансија-Управи за дуван, можете преузети овде: