Конкурси за извршилачка радна места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за управно-правне послове у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 28.07.2022. године - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак docx

Јавни кункурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 28.04.2022. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 23.09.2021. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 17.06.2021. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx