Конкурси за извршилачка радна места

АКТУЕЛНО - Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, можете преузети овде: doc  pdf

  • Образац пријаве - Радно место за управно-правне послове, у звању саветник у Одсеку за управно-правне и нормативне послове, Одељење за управно-правне, нормативне и кадровске послове -1 извршилац  docx

  • Образац пријаве - Радно место за аналитичке и евиденционе послове производње, обраде, прераде и промета дувана, Група за аналитичке и евиденционе послове производње, обраде, прераде и промета дувана, Одсек за студијско-аналитичке и евиденционе послове - 1 извршилац  docx

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 28.04.2022. године - Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак pdf

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 23.09.2021. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управи за дуван, који је истекао 17.06.2021. године - Листа кандидата који су испунила мерила за избор docx