ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ПРОЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

На основу члана 7. став 7. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18),

 

Министар финансија доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВАЦА НА ВЕЛИКО И МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА, УВОЗНИКА И ИЗВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Предмет

Члан 1.

 

Овим правилником ближе се уређујe садржина и начин вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, као и увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа.

 

Преузмите документ:

Правилник о садржини и начину вођења Евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа doc odt pdf rtf docx