КОНТАКТ

Питања, примедбе и сугестије можете доставити Управи путем контакт формулара:

 

Адреса: Балканска 53, 11000 Београд;

Телефон: 011/765 2791

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

РАД СА СТРАНКАМА

 

Телефони:

011 765 28 16

011 765 28 17

011 765 28 18

011 765 28 19

011 765 28 20

 

Електронско подношење захтева за издавање дозвола путем имејла usluge@duvan.gov.rs и портала еУправа

Заказивање састанака путем имејла  kabinet@duvan.gov.rs

Сарадња са медијима путем имејла press@mfin.gov.rs

 

ДИРЕКТОР

Слободан Ердељан

Телефон: 011 765 27 91

e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Јелица Ћировић

Телефон: 011 765 27 91

e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

Телефон: 011 765 28 14

e-mail: usluge@duvan.gov.rs

 

Одсек за управно-правне послове

Телефони:

011 765 28 09

011 765 28 10

011 765 28 11

011 765 28 12

011 765 28 13

011 765 28 15

e-mail: usluge@duvan.gov.rs

 

Група за правне и кадровске послове

Телефони:

011 765 28 06

011 765 28 07

011 765 28 08

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

 

ОДСЕК ЗА АНАЛИТИЧКЕ И ЕВИДЕНЦИОНЕ ПОСЛОВЕ

Телефони: 011 765 27 97

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Група за аналитичке и евиденционе послове производње, обраде и прераде дувана

Телефони:

011 765 27 98

011 765 27 93

011 765 27 94

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Група за аналитичке и евиденционе послове производње и промета дуванских производа

Телефон:

011 765 27 99

011 765 27 95

011 765 27 96

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Телефони:

011 765 28 03

011 765 28 04

011 765 28 05

011 765 28 24

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Телефони:

011 765 28 00

011 765 28 01

011 765 28 02

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Лице одговорно за усклађеност презентације сходно Уредби о ближим условима за израду и одржавање веб презентације органа

Мирјана Радојевић - начелник Одељења за информационо-комуникационе и опште послове

e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

 

Лице одговорно за одржавање интернет презентације

Мирјана Радојевић - начелник Одељења за информационо-комуникационе и опште послове

e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs