БУЏЕТ

Укупна средства Управе за дуван за 2021. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Сл. гласник РС", бр. 149/2020), а укупна средства Управе дуван за 2020. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", бр. 84/2019).