БУЏЕТ

Укупна средства Управе за дуван за 2023. годину, утврђена су Законом и измена и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Сл. гласник РС", брoj 75/2023) и Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Сл. гласник РС", брoj 138/2022).

 

 

 • Реализација буџета у току буџетске 2023. године ods pdf xls xlsx
 • Реализација буџета у току буџетске 2022. године ods pdf xls xlsx
 • Реализација буџета у току буџетске 2021. године ods pdf xls xlsx

 

 • Подаци о планираном и одобреном буџету за текућу, претходну и наредну буџетску годину doc docx pdf rtf odt

 

 • Извод из Закона о буџету за 2024. годину pdf
 • Извод из Закона о буџету за 2023. годину pdf
 • Извод из Закона о буџету за 2022. годину pdf 
 • Извод из Закона о буџету за 2021. годину pdf 

 

 

 • Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године pdf
 • Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године pdf
 • Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године pdf