САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 02.10.2023.

Износи минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут)

Сагласно члану 21. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 75/23), изузетно од члана 10. став 9. Закона о акцизама, минимална акциза на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), од 1. октобра 2023. године до дана почетка примене акта Владе којим ће се утврдити просечна пондерисана малопродајна цена цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) и минимална акциза на ове дуванске прерађевине, износи:

Врста дуванских прерађевина

Износ
минималне акцизе

Цигарете

202,13 дин./пак.

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

– резани дуван

7.074,55 дин./kg

– дуван за лулу

7.074,55 дин./kg

– дуван за жвакање

22.360,00 дин./kg

– бурмут

7.074,55 дин./kg

 

а на основу података о укупној вредности свих цигарета, целокупног дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама и укупној количини цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији у 2022. години.

 

Детаљније се можете информисати овде.