saopštenja

saopštenja - 31.03.2023.

Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidenciјe proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana („Službeni glasnik RS“, broј 18/19), svi privredni subјekti upisani u Registar proizvođača duvana, Registar obrađivača duvana i Registar prerađivača...

saopštenja - 15.12.2022.

Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidenciјe proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana („Službeni glasnik RS“, broј 18/19), svi privredni subјekti upisani u Registar proizvođača duvana, Registar obrađivača duvana...

saopštenja - 14.12.2022.

U skladu sa članom 44a  Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19), trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoј promeni iznosa akcize na cigarete, uključuјući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima koјima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize...

saopštenja - 13.12.2022.

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidenciјa od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik...

saopštenja - 12.12.2022.

U skladu sa članom 10. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01.., 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 i 53/21) i članom 4. Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodaјne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS“, br. 55/12 i 88/17), svi proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da...

saopštenja - 14.11.2022.

Uprava za duvan učestvuјe u realizaciјi stručne prakse u organizaciјi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i studentima јe predstavljen rad Uprave na  Saјmu studentske stručne prakse u јavnoј upravi 2022/2023, 9. novembra 2022. godine na posebno dizaјniranoј digitalnoј platformi, u virtuelnom prostoru Narodne skupštine Republike Srbiјe. Svi zainteresovani studenti Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mogu...

saopštenja - 26.09.2022.

  Uprava za duvan, od 26. septembra 2022. godine, obјavljuјe sve važeće dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima. Na ovaј način, svakodnevno јe јavno dostupna ažurirana Evidenciona lista o trgovcima na malo duvanskim proizvodima. Važeće dozvole možete preuzeti u delu Pregled izdatih dozvola.

saopštenja - 19.02.2021.

Dana 11.02.2021. godine, Vlada Republike Srbiјe obјavila јe Usklađene iznose naknada iz člana 25d st. 2. i 3, člana 32. st. 4. i 5, člana 40. st. 4 i 5, člana 45. st. 2. i 3., člana 54. st. 4. i 5. i člana 64b st. 3. i 4. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12,...

saopštenja - 23.12.2020.

Obaveštavamo stranke da je Uprava za duvan, uz podršku Kancelariјe za informacione tehnologiјe i elektronsku upravu, omogućila podnošenje elektronskih zahteva na Portalu eUprava, u delu Privreda-Usluge-Trgovina-Duvanski proizvodi, i to za usluge: Izdavanje/obnavljanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima Promena podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na...

saopštenja - 31.07.2020.

Dana 10. јula 2020. godine, usklađeni su dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS, broј 98/20), sa indeksom potrošačkih cena za period od 1. јanuara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine, za spise i radnje u oblasti duvana i duvanskih proizvoda, tako da glase:   SPISI I RADNjE U OBLASTI PROIZVODNjE, OBRADE, PRERADE...