САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 04.11.2023.

Ступиле на снагу измене и допуне Закона о дувану

Закон о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 92/23), ступио је на снагу 4. новембра 2023. године.

 

Основни разлози за доношење овог закона, односно циљеви који се овим законом постижу су формирање правног оквира који ће омогућити регулисану производњу и промет производа који у свом саставу не садрже дуван, али који у погледу других критеријума одговарају дуванским производима, заштита малолетних лица и јавног здравља, усклађивање с правним тековинама Европске уније и то Директивом 2014/40/ЕУ, стварање предвидивог пословног окружења, као и бољих услова за пословање привредних субјеката и јачање контроле привредних субјеката који послују на тржишту дувана и дуванских производа у циљу сузбијања нелегалног промета.

 

Кључне измене/решења које се овим законом прописују:

 

  • Прецизирање постојећих дефиниција дуванских производа и увођење нових дефиниција сродних производа и уређаја за конзумацију дуванских и сродних производа;
  • увођење нових регистара и то: Регистар произвођача сродних производа и Регистар увозника сродних производа, као и проширење делатности трговаца на мало дуванским производима и на сродне производе, као и Евиденционе листе о трговцима на мало;
  • ограничење величине паковања и садржаја никотина у сродним производима;
  • проширење постојећих и увођење нових забрана у вези с прометом дуванских и сродних производа;
  • обележавање дуванских производа у складу са Директивом 2014/40/ЕУ, као и обележавање осталих дуванских производа и сродних производа;
  • даје се могућност регистрованом произвођачу дувана да услужно обрађени дуван складишти у сопственим просторијама, у циљу смањења трошкова и повећања ефикасности пословања;
  • помера се рок за откуп дувана типа вирџинија са 31. децембра на 30. новембар, у циљу борбе против сивог тржишта дувана у листу и нелегалног промета;
  • помера се рок за закључење кооперативних уговора између регистрованог произвођача дувана и физичког лица – произвођача дувана са 31. марта на 31. мај, у циљу усклађивања са производном сезоном;
  • уништење дувана на катастарској парцели уз обавезно присуство фитосанитарног инспектора, у циљу појачане контроле токова дувана у листу;
  • проширење права, дужности и овлашћења надлежних инспектора.

 

За све информације у вези са применом овог закона можете се обратити путем електронске поште info@duvan.gov.rs, као и:

- Одсеку за управно-правне послове, на бројеве телефона: 011/3021-820 и 011/3021-822;

- Одсеку за аналитичке и евиденционе послове, на бројеве телефона: 011/3021-830 и 011/3021-827.

 

Преузмите Закон о изменама и допунама Закона о дувану овде.