САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 06.11.2023.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ТРГОВЦИМА НА МАЛО

Накнада за обављање делатности трговине на мало од суботе, 4. новембра 2023. године износи 25.000 динара.

 

Закон о изменама и допунама Закона о дувану, који ступа на снагу 4. новембра 2023. године, регулише производњу и промет производа који у свом саставу не садрже дуван, али који у погледу других критеријума одговарају дуванским производима. Законским решењем дефинисани су сродни производи и то: течности за пуњење електронских цигарета, биљни производи за пушење, односно загревање, никотинске врећице и производи за водену лулу (ароме за наргиле).

 

Делатност трговине на мало дуванским производима проширена је и на сродне производе, тако да се дозвола за трговину на мало односи како на дуванске тако и на сродне производе.

 

Трговац на мало дуванским производима који има важећу дозволу за трговину на мало дуванским производима у складу са одредбама Закона о дувану („Службени гласник РСˮ, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), може да настави да обавља делатност трговине на мало дуванским и сродним производима у складу са важећом дозволом до истека рока на који је издата.

 

Привредни субјект који је до дана ступања на снагу овог закона обављао делатност трговине на мало искључиво сродним производима, може да настави да обавља ту делатност под условом да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона поднесе захтев за добијање дозволе за трговину на мало.