САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 25.06.2024.

Достављање полугодишњих извештаја произвођача и увозника сродних производа за 2024. годину

 

На основу члана 7. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), а у складу са одредбама Правилникa о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача сродних производа и увозника сродних производа („Службени гласник РС“, бр. 14/24) сви привредни субјекти уписани у Pегистар произвођача сродних производа и Регистар увозника сродних производа, који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе Полугодишњи извештај о подацима о којима воде евиденцију, и то:

  • Полугодишњи извештај произвођача сродних производа (ПИ-ПСП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полугодишњи извештај увозника  сродних производа (ПИ-УСП I), детаљније информације можете погледати овде;

 

Податке доставити на прописаним обрасцима (ПИ-ПСП I и  ПИ-УСП I), најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља.