саопштења

саопштења - 24.07.2024.

  Обавештавамо странке да ће од 1. августа 2024. године бити измењени динарски износи републичких административних такси из Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РС“, број 54/23)  за списе и радње у области дувана и дуванских производа. Информације о усклађеним динарским износима републичких административних такси биће доступни на сајту Управе за дуван даном ступања на снагу.

саопштења - 25.06.2024.

  На основу члана 7. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), а у складу са одредбама Правилникa о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача сродних производа и увозника сродних производа („Службени гласник РС“, бр. 14/24) сви привредни субјекти уписани у Pегистар произвођача сродних...

саопштења - 24.06.2024.

    У складу са чланом 44а  Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан...

саопштења - 24.06.2024.

На основу члана 7. став 6. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 30/24), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана...

саопштења - 19.06.2024.

На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико дуванским производима, трговаца на мало, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник...

саопштења - 10.05.2024.

Студенткиње Економског факултета Универзитета у Београду, у оквиру програма Студентске стручне праксе коју спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у 2023/2024. години, успешно су обавиле праксу у Управи за дуван и тим поводом су им уручене потврде.   У периоду од 18. марта до 30. априла 2024. године, студенткиње су се упознале са надлежношћу Управе за...

саопштења - 16.04.2024.

Влада Републике Србије је у „Службеном гласнику РС“, брoj 30 од 5. априла 2024. године, објавила Усклађене динарске износе акциза из члана 9. ст. 1. и 5, члана 12а, члана 14, члана 14а став 2. тач. 5) и 6), члана 14б, члана 40а став 1. тач. 8–11), члана 40г и члана 40о став 1. Закона о акцизама...

саопштења - 15.04.2024.

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 92/23), који је ступио на снагу 4. новембра 2023. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је нови Правилник о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана ("Сл. гласник РС", број 30/24). Правилник можете преузети овде.

саопштења - 04.03.2024.

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 92/23), који је ступио на снагу 04. новембра 2023. године, Министарство финансија донело је одговарајуће правилнике и то: Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, дуванских производа, односно о производњи и...

саопштења - 20.02.2024.

Представници Института економских наука одржали су презентацију у Управи за дуван и представили најновије резултате истраживања спроведеног у 2023. години на тему утицаја промена у пореској политици на буџетске приходе и јавно здравље у Србији и утицаја промена у пореској политици на сиромаштво и неједнакост. Управa за дуван има дугогодишњу сарадњу с Институтом економских наука кроз размену података...

саопштења - 20.12.2023.

  Од 18. децембра 2023. године Управа за дуван налази се у Балканској 53, на трећем спрату. Контакт телефони за рад са странкама: 011 765 28 16 011 765 28 17 011 765 28 18 011 765 28 19 011 765 28 20   За сва питања, Управу је могуће...

саопштења - 13.11.2023.

Позивамо све  студенте пет државних универзитета на трећи по реду виртуелни Сајам студентске стручне праксе у јавној управи 2023/2024. који ће бити одржан као онлајн догађај 15. новембра, са почетком у 10 часова. На овом Сајму ће студентима бити понуђено 890 места за стручну праксу, у 73 органа јавне управе широм Србије (33 града и општине).  

саопштења - 06.11.2023.

Накнада за обављање делатности трговине на мало од суботе, 4. новембра 2023. године износи 25.000 динара.   Закон о изменама и допунама Закона о дувану, који ступа на снагу 4. новембра 2023. године, регулише производњу и промет производа који у свом саставу не садрже дуван, али који у погледу других критеријума одговарају дуванским производима. Законским решењем дефинисани...

саопштења - 04.11.2023.

Закон о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 92/23), ступио је на снагу 4. новембра 2023. године.   Основни разлози за доношење овог закона, односно циљеви који се овим законом постижу су формирање правног оквира који ће омогућити регулисану производњу и промет производа који у свом саставу не садрже дуван, али који...

саопштења - 27.10.2023.

Сходно члану 14а Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр.  22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 43/12 - одлука, 76/12 - одлука, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20, 53/21 и 75/23 ), акциза на течности за пуњење електронских...

саопштења - 02.10.2023.

Сагласно члану 21. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 75/23), изузетно од члана 10. став 9. Закона о акцизама, минимална акциза на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), од 1. октобра 2023. године до дана почетка примене акта Владе којим ће...

саопштења - 08.09.2023.

Министарствo финансија обавештава јавност да ће у периоду од 8. до 28. септембра 2023. године спроводити јавну расправу о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о дувану (у даљем тексту: Нацрт закона).   Јавна расправа о Нацрту закона биће организована у форми онлајн презентације и расправе о Нацрту закона која ће се одржати 15. септембра 2023. године у периоду...

саопштења - 14.11.2022.

Управа за дуван учествује у реализацији стручне праксе у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и студентима је представљен рад Управе на  Сајму студентске стручне праксе у јавној управи 2022/2023, 9. новембра 2022. године на посебно дизајнираној дигиталној платформи, у виртуелном простору Народне скупштине Републике Србије. Сви заинтересовани студенти Правног и Економског факултета Универзитета у Београду, могу...

саопштења - 26.09.2022.

  Управа за дуван, од 26. септембра 2022. године, објављује све важеће дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима. На овај начин, свакодневно је јавно доступна ажурирана Евиденциона листа о трговцима на мало дуванским производима. Важеће дозволе можете преузети у делу Преглед издатих дозвола.

саопштења - 19.02.2021.

Дана 11.02.2021. године, Влада Републике Србије објавила је Усклађенe износe накнада из члана 25д ст. 2. и 3, члана 32. ст. 4. и 5, члана 40. ст. 4 и 5, члана 45. ст. 2. и 3., члана 54. ст. 4. и 5. и члана 64б ст. 3. и 4. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12,...

саопштења - 23.12.2020.

Обавештавамо странке да je Управа за дуван, уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, омогућила подношење електронских захтева на Порталу еУправа, у делу Привреда-Услуге-Трговина-Дувански производи, и то за услуге: Издавање/обнављање дозволe за обављање делатности трговине на мало дуванским производима Промена података уписаних у Евиденциону листу о трговцима на...