САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 04.03.2024.

Ступили на снагу нови правилници у складу са Законом о дувану

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 92/23), који је ступио на снагу 04. новембра 2023. године, Министарство финансија донело је одговарајуће правилнике и то:

Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, дуванских производа, односно о производњи и промету сродних производа ("Сл.гласник РС", број 11/24),

Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима,увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа ("Сл. гласник РС", број 14/24),

Правилник о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача сродних производа и увозника сродних производа ("Сл. гласник РС", број 14/24).

Правилнике можете преузети овде.