ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОСТОРА ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА («СЛ.ГЛАСНИК РС», БР.116/05)

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ПРОСТОРА ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА ("Сл. гласник РС", бр. 116/2005)

Члан 1.

 

Овим правилником ближе се прописују услови за обављање трговине на велико дуванским производима у погледу коришћења одговарајућег простора за ускладиштење цигарета и других дуванских производа (у даљем тексту: цигарета).

 

Преузмите документ:

Правилник о условима у погледу одговарајућег простора за трговину на велико дуванским производима («Сл.гласник РС», бр.116/05) doc odt pdf rtf docx