ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ ПРОЦЕСОМ ПРОИЗВОДЊЕ И ОБРАДЕ ДУВАНА, КАО И ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСОМ ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ ПРОЦЕСОМ ПРОИЗВОДЊЕ И ОБРАДЕ ДУВАНА, КАО И ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСОМ ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА ("Сл. гласник РС", бр. 3/2006)

Члан 1.

 

Овим правилником ближе се прописују услови које мора да испуњава лице које руководи процесом производње и обраде дувана, као и услови које мора да испуњава лице које руководи технолошким процесом производње дуванских производа.

 

Преузмите документ:

Правилник о условима које треба да испуњава лице које руководи процесом производње и обраде дувана, као и лице које руководи технолошким процесом производње дуванских производа ("Сл. гласник РС", бр. 3/2006) doc odt pdf rtf docx