Издавање/обнављање дозволе за трговину на велико дуванским производима

  • Информација за добијање/обнављање дозволе за обављање делатности трговине на велико дуванским производима pdf 
  • Информација за одузимање дозволе за обављање делатности трговине на велико дуванским производима pdf 

 

  • Образац захтева за добијање/обнављање дозволе за обављање делатности трговине на велико дуванским производима docx pdf 
  • Образац захтева за одузимање дозволе за обављање делатности трговине на велико дуванским производима docx pdf 
  • Изјава о неосуђиваности docx pdf