Издавање/обнављање дозволе за обављање производње дувана

  • Информација за добијање/обнављање дозволе за обављање делатности производње дувана pdf 
  • Информација за одузимање дозволе за обављање делатности производње дувана pdf 

 

  • Образац захтева за добијање/обнављање дозволе за обављање делатности производње дувана docx pdf 
  • Образац захтева за одузимање дозволе за обављање делатности производње дувана docx pdf 
  • Изјава о неосуђиваности  docx  pdf