ИНТЕРНИ АКТ О НАБАВКАМА

На основу члана 49. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19), Управа за дуван доноси

 

 

ИНТЕРНИ АКТ О НАБАВКАМА

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет уређивања

Члан 1.

 Овим интерним актом уређује се поступак набавке унутар Управе за дуван (у даљем тексту: Управа), а нарочито начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета набавке, начин одређивања процењене вредности набавки, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, начин извршења обавеза у поступку набавке, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролa набавки и начин праћења извршења уговора о набавци (начин комуникације, правила, обавезе и одговорност лица и организационих јединица), начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга.

 

Преузмите документ:

Интерни акт о набавкама docx pdf