INTERNI AKT O NABAVKAMA

Na osnovu člana 49. Zakona o јavnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broј 91/19), Uprava za duvan donosi

 

 

INTERNI AKT O NABAVKAMA

 

OSNOVNE ODREDBE

 

Predmet uređivanja

Član 1.

 Ovim internim aktom uređuјe se postupak nabavke unutar Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava), a naročito način planiranja nabavki (kriteriјumi, pravila i način određivanja predmeta nabavke, način određivanja procenjene vrednosti nabavki, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost za planiranje, način izvršenja obaveza u postupku nabavke, način obezbeđivanja konkurenciјe, sprovođenje i kontrola nabavki i način praćenja izvršenja ugovora o nabavci (način komunikaciјe, pravila, obaveze i odgovornost lica i organizacionih јedinica), način planiranja i sprovođenja nabavki na koјe se zakon ne primenjuјe, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga.

 

Preuzmite dokument:

Interni akt o nabavkama docx pdf