БУЏЕТ

Укупна средства Управе за дуван за 2024. годину, утврђена су  Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину ("Сл. гласник РС", брoj 92/2023).

 

 

  • Реализација буџета у току буџетске 2024. године pdf xls xlsx
  • Реализација буџета у току буџетске 2023. године pdf xls xlsx
  • Реализација буџета у току буџетске 2022. године pdf xls xlsx

 

  • Подаци о планираном и одобреном буџету за текућу, претходну и наредну буџетску годину doc docx pdf rtf odt

 

  • Извод из Закона о буџету за 2024. годину pdf
  • Извод из Закона о буџету за 2023. годину pdf
  • Извод из Закона о буџету за 2022. годину pdf 

 

 

  • Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године pdf
  • Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године pdf