АКТ О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача („Сл. гл. РС” бр. 128/14) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Службени гласник РС” бр. 49/15),Управа за дуван, доноси

 

АКТ О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 

Предмет уређивања

Члан 1.

 

Овим актом уређује се поступак унутрашњег узбуњивања унутар Управе за дуван (у даљем тексту: Послодавац), у складу са одредбама Закона о заштити узбуњивача (у даљем тексту: Закон), и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (у даљм тексту:Правилник).

 

Преузмите документ:

Акт о поступку унутрашњег узбуњивања  doc  pdf  docx  rtf odt