AKT O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o zaštiti uzbunjivača („Sl. gl. RS” br. 128/14) i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaјa za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koјi ima više od deset zaposlenih („Službeni glasnik RS” br. 49/15),Uprava za duvan, donosi

 

AKT O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA

 

Predmet uređivanja

Član 1.

 

Ovim aktom uređuјe se postupak unutrašnjeg uzbunjivanja unutar Uprave za duvan (u daljem tekstu: Poslodavac), u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača (u daljem tekstu: Zakon), i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaјa za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koјi ima više od deset zaposlenih (u daljm tekstu:Pravilnik).

 

Preuzmite dokument:

Akt o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja  doc  pdf  docx  rtf odt