УРЕДБА О ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ТЕНДЕРА ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

На основу члана 20. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 17/03),

 

Влада Републике Србије доноси

 

У Р Е Д Б У

о поступку јавног тендера за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Овом уредбом ближе се уређује поступак јавног тендера, односно припрема јавног тендера и садржина тендерске документације, јавни позив за подношење понуда, садржина понуде, подношење и пријем понуде, начин образовања, састав и послови тендерске комисије.

 

Преузмите документ:

Уредба о поступку јавног тендера за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа doc odt pdf rtf docx