ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПРЕРАДУ ДУВАНА

ПРАВИЛНИК

Правилник о условима за прераду дувана («Сл.гласник РС», број 42/19)

Члан 1.

 

Овим правилником ближе се прописују услови које испуњава привредни субјект који се бави прерадом дувана (у даљем тексту: прерађивач дувана) у погледу просторија за прераду и смештај прерађеног дувана, опреме за прераду дувана и лабораторије за анализу и утврђивање квалитета прерађеног дувана.

 

Преузмите документ:

Правилник о условима за прераду дувана («Сл.гласник РС», број 42/19) doc odt pdf rtf docx