ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПРОСТОРА ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА («СЛ.ГЛАСНИК РС», БР.116/05)

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПРОСТОРА ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА ("Сл. гласник РС", бр. 116/2005)

Члан 1.

 

Овим правилником се прописују ближи услови у погледу техничке опремљености простора за обављање трговине на мало дуванским производима.

 

Преузмите документ:

Правилник о условима у погледу техничке опремљености простора за трговину на мало дуванским производима («Сл.гласник РС», бр.116/05) doc odt pdf rtf docx