САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 19.02.2021.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 20.02.2021. године)

Дана 11.02.2021. године, Влада Републике Србије објавила је Усклађенe износe накнада из члана 25д ст. 2. и 3, члана 32. ст. 4. и 5, члана 40. ст. 4 и 5, члана 45. ст. 2. и 3., члана 54. ст. 4. и 5. и члана 64б ст. 3. и 4. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), са индексом потрошачких цена у 2020. године, који износе:

 

1) за упис у Регистар прерађивача дувана – 10.818.840,00 динара;

2) за упис у Регистар произвођача дуванских производа – 21.567.147,74 динара;

3) за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима – 10.818.840,00 динара;

4) за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима – 15.525,61 динара;

5) за упис у Регистар увозника – 10.818.840,00 динара;

6) за упис у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку – 2.580.617,50 динара.

 

Преузмите документ овде.