САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 24.06.2024.

Достављање извештаја произвођача, обрађивача и прерађивача дувана, за други квартал 2024. године

На основу члана 7. став 6. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 30/24), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе извештај о подацима о којима воде евиденцију, за други квартал 2024. године.

Податке доставити на прописаним обрасцима (oбразац број: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7), најкасније до 15. јула 2024. године.

 

Детаљније информације о достављању извештаја можете погледати овде