ЈAVNE NABAVKE

U toku 2017. godine niјe bilo postupaka јavnih nabavki.