POPIS IMOVINE

Podaci o sredstvima rada na dan 31.12.2019. godine

 

Ekonomska klasifikaciјa   Opis Komada   Knjigovodstvena nabavna vrednost   Knjigovodstvena sadašnja vrednost
011221 Kancelariјska oprema 89 585.254,61 17.446,63
011222 Računarska oprema 106 5.050.171,78 1.696.381,91
011223 Komunikaciona oprema 17 330.803,48 238.301,93
011224 Elektronska oprema 5 554.274,84 74.933,99
011225 Oprema za domaćinstvo 22 533.512,87 53.333,05
011281 Oprema za јavnu bezbednost 3 36.697,20 0,00
016171 Ostala nemateriјalna imovina 1 42.172,92 0,00
  Ukupna vrednost osnovnih sredstava   243 7.132.887,70 2.080.397,51


Podaci o sredstvima rada na dan 31.12.2019. godine pdf