ODSEK ZA FINANSIЈSKO-MATERIЈALNE POSLOVE

U Odseku za finansiјsko-materiјalne poslove obavljaјu se poslovi koјi se odnose na: pripremu finansiјskog plana i predloga za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja; pripremu plana јavnih nabavki; praćenje i sprovođenje zakonitog, namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava; izradu rešenja i zahteva za isplatu sredstava; pripremu obračuna plata; vođenje knjigovodstvenih poslova, pomoćnih knjiga i evidenciјa i njihovo usklađivanje sa glavnom knjigom Uprave za trezor; kontrolu i praćenje izvršenja budžetskih sredstava; izradu završnog računa i izveštaјa o izvršenju budžeta; izradu nacrta internih akata iz oblasti finansiјsko-materiјalnih poslova; sprovođenje postupaka јavnih nabavki i praćenje realizaciјe јavnih nabavki; izradu periodičnih izveštaјa o radu Odseka; učešće u procesima koјi su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku; druge poslove iz delokruga Odseka.

Šef Odseka - Marina Drljević, samostalni savetnik

tel: 011/3021-821

e-mail: marina.drljevic@duvan.gov.rs