IZDAVANjE DOZVOLA I UPIS U REGISTAR

Trgovina na malo

 

Proizvodnja duvana

 

Obrada duvana

 

Prerada duvana

 

Proizvodnja duvanskih proizvoda

 

Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

 

Uvoz

 

Izvoz

 

Promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku

 

Registar o markama duvanskih proizvoda

 

Registar proizvođača srodnih proizvoda

 

Registar uvoznika srodnih proizvoda