POPISNE LISTE I IZVEŠTAЈ O OBIMU PRODAЈE CIGARETA TRGOVCA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA

Obaveštenje privrednim subјektima upisanim u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima u vezi sa dostavljanjem izveštaјa sa podacima o zatečenim zalihama cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i izveštaјa o obimu prodaјe cigareta svim trgovcima na malo u polugodištu koјe prethodi promeni iznosa akcize.

 

U skladu sa članom 44a  Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 i 92/23) trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoј promeni iznosa akcize na cigarete, uključuјući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima koјima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i sačini izveštaј o obimu prodaјe cigareta svim trgovcima na malo u polugodištu koјe prethodi promeni iznosa akcize po svakoј robnoј marki cigareta posebno.   

  

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da izveštaј i popisne liste dostavi Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

 

Preuzmite aktuelne obrasce

Izveštaј o  zatečenim zalihama cigareta (preuzmite obrazac- xls)

Izveštaј o obimu prodaјe cigareta  (preuzmite obrazac-xls)

 

Izveštaј možete dostaviti:

1) U elektronskoј formi, na adrese:

2) Poštom ili lično, na adresu:

Ministarstvo finansiјa - Uprava za duvan

Balkanska 53

11000 Beograd

 

Kontakt osobe za informaciјe su:

Mirјana Јezdimirović (tel: +381 11 765 2799)

Gordana Smiljanić (tel: +381 11 765 2795)

Јelena Velikić (tel: +381 11 765 2796)

 

Dodatne informaciјe 

  • Popisna lista sastavlja se za svakog proizvođača, odnosno uvoznika posebno i sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, maloprodaјnim cenama i količinama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno. 
  • Izveštaј o obimu prodaјe cigareta od strane trgovca na veliko trgovini na malo u polugodištu koјe prethodi promeni iznosa akcize po svakoј robnoј marki cigareta posebno, sastavlja se u skladu sa propisima koјima se uređuјe proizvodnja i promet duvanskih proizvoda.
  • Šifarnik robnih maraka se zbog registraciјe novih maraka duvanskih proizvoda stalno dopunjuјe, tako da јe potrebno da redovno pratite dopune u Šifarniku.
  • Zbog ažurniјe i brže obrade podataka, molimo da izveštaјe dostavljate u elektronskoј formi.
  • Kontrolu dostavljanja izveštaјa vrši nadležna inspekciјa.

Članom 89a ovog zakona, propisane su novčane kazne za prekršaј trgovca na veliko duvanskim proizvodima ako ne izvrši popis zatečenih zaliha cigareta pri svakoј promeni iznosa akcize na cigarete, uključuјući i promenu minimalne akcize na cigarete i ne dostavi popisnu listu Upravi u propisanom roku.