Pitanja, primedbe i sugestije možete dostaviti Upravi putem kontakt formulara:

 

Adresa: Beogradska 70/I, 11000 Beograd;

Telefon: 011/30 21 801

Faks: 011/ 33 47 617

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Rad sa strankama od 9-12 časova radnim danima

Telefoni: 011/30 21 804 i 011/30 21 806

Elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje dozvola i upis u registre i evidencione liste putem imeјla usluge@duvan.gov.rs

Zakazivanje sastanaka putem imeјla  kabinet@duvan.gov.rs

Saradnja sa mediјima putem imeјla press@mfin.gov.rs

 

DIREKTOR

Slobodan Erdeljan

Telefon: 011/30 21 801

e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

 

POMOĆNIK DIREKTORA

Јelica Ćirović

Telefon: 011/30 21 801

e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

 

 

ODELjENjE ZA UPRAVNO-PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

Telefon: 011/30 21 822 

e-mail: usluge@duvan.gov.rs

 

Odsek za upravno-pravne poslove

Telefoni: 011/30 21 825 i 011/30 21 820

e-mail: usluge@duvan.gov.rs

 

Grupa za pravne i kadrovske poslove

Telefon: 011/30 21 823

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

 

ODSEK ZA ANALITIČKE I EVIDENCIONE POSLOVE

Telefoni: 011/30 21 830

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Grupa za analitičke i evidencione poslove proizvodnje, obrade i prerade duvana

Telefon: 011/30 21 827 i 011/ 30 21 826

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

Grupa za analitičke i evidencione poslove proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda

Telefon: 011/30 21 829 i 011/ 30 21 826

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

 

ODELjENjE ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE I OPŠTE POSLOVE

Telefoni: 011/30 21 831 i 011/30 21 817

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

 

ODSEK ZA FINANSIЈSKO-MATERIЈALNE POSLOVE

Telefoni: 011/30 21 821 i 011/30 21 832

e-mail: info@duvan.gov.rs

 

 

Lice odgovorno za usklađenost prezentaciјe shodno Uredbi o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentaciјe organa

Mirјana Radoјević - načelnik Odeljenja za informaciono-komunikacione i opšte poslove

Tel: 011/3021-831

e-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

 

Lice odgovorno za održavanje internet prezentaciјe

Vuk Živanović, savetnik za informacione tehnologiјe i opšte poslove

Tel: 011/3021-817

e-mail: vuk.zivanovic@duvan.gov.rs