АКТУЕЛНОСТИ

АКТУЕЛНОСТИ - 03.07.2020.

Усклађени износи накнада које су прописане Законом о дувану (примена од 04.07.2020. године)

Дана 26.06.2020. године, Влада Републике Србије објавила је Усклађенe износe накнада из члана 32. ст. 4. и 5, члана 45. ст. 2. и 3. и члана 64б ст. 3. и 4. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), са индексом потрошачких цена у 2019. године, који износе:

  • за упис у Регистар произвођача дуванских производа 21.290.372,89 динара;
  • за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима 15.326,37 динара;
  • за упис у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку 2.547.500,00 динара.

Преузмите документ овде.