ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

    Одсек за управно-правне и нормативне послове

    Група за правне и кадровске послове

 

ОДСЕК ЗА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ И ЕВИДЕНЦИОНЕ ПОСЛОВЕ

   Група за студијско-аналитичке и евиденционе послове производње, обраде и прераде дувана

   Група за студијско-аналитичке и евиденционе послове производње и промета дуванских производа

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ И ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ

 

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ