ПОПИС ИМОВИНЕ

Подаци о средствима рада на дан 31.03.2023. године

 

Подаци о  средствима рада на дан 31.03.2024. године

Економска класификација

Опис

Комада

Књиговодствена набавна вредност

Књиговодствена садашња вредност 

011221

Канцеларијска опрема

23

218.192,58

95.986,61

011222

Рачунарска опрема

91

5.455.358,27

1.504.402,20

011223

Комуникациона опрема

18

708.462,81

451.187,15

011224

Електронска опрема

5

693.748,28

152.126,87

011225

Опрема за домаћинство

8

128.280,04

40.872,59

011281

Опрема за јавну безбедност

3

36.697,20

0,00

016111

Компјутерски софтвер

4

88.644,00

0,00

016171

Остала нематеријална имовина

1

42.172,92

0,00

 

Укупно

153

7.371.556,10

2.244.575,42


Подаци о средствима рада на дан 31.03.2023. године pdf