ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Информације за подносиоца захтева

 

 

 

Обрасци

 

  • Захтев за ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ docx pdf
  • Захтев за ПРОМЕНУ ПОДАТАКА уписаних у Евиденциону листу о трговцима на мало  docx pdf
  • Захтев за издавање потврде да средства нису, односно неће бити искоришћена по својој намени  docx pdf
  • Изјава о неосуђиваности docx pdf
  • Захтев за препис решења docx pdf
  • Захтев за ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ docx pdf