ИНФОРМАТОР О РАДУ

Основни подаци о државном органу и Информатору о раду

 

Назив органа: Министарство финансија - Управа за дуван

 

Адреса: Београдска 70/1, Београд

 

Матични број: 17862146

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 104181192

 

Електронска адреса: info@duvan.gov.rs

 

Датум првог објављивања Информатора: 30.12.2005. године

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС“ бр. 68/10).

 

Преузмите датотеку:

Информатор о раду Министарства финансија - Управа за дуван, ажуриран 04.07.2022. године-ћирилична верзија doc  pdf   odt rtf  docx

Информатор о раду Министарства финансија - Управа за дуван, ажуриран 04.07.2022. године-латинична верзија doc  pdf  odt  rtf  docx