ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

ЗАКОН

О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Овим законом уређују се републичке административне таксе (у даљем тексту: такса).

 

Преузмите цео текст закона:

Закон о републичким административним таксама docx pdf