ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН

О РАДУ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет

Члан 1.

 

Права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, уређују се овим законом и посебним законом, у складу са ратификованим међународним конвенцијама. Права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се и колективним уговором и уговором о раду, а правилником о раду, односно уговором о раду – само када је то овим законом одређено.

 

Преузмите цео текст закона:

Закон о раду docx pdf