ЗАКОН О ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

ЗАКОН

О ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Садржина закона

Члан 1.

 

Овим законом уређују се плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника.

 

Преузмите цео текст закона:

Закон о платама државних службеника и намештеника docx pdf