ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИСТИЦАЊА ОЗНАКЕ НА ПРЕВОЗНИМ СРЕДСТВИМА НАМЕЊЕНИМ ЗА ПРЕВОЗ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА, КАО И О САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА ТИХ СРЕДСТАВА

ПРАВИЛНИК

О ИЗГЛЕДУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИСТИЦАЊА ОЗНАКЕ НА ПРЕВОЗНИМ СРЕДСТВИМА НАМЕЊЕНИМ ЗА ПРЕВОЗ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА, КАО И О САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА ТИХ СРЕДСТАВА ("Сл. гласник РС", бр. 15/2006)

Члан 1.

 

Овим правилником ближе се прописује изглед, садржина и начин истицања ознаке на превозним средствима која су намењена за превоз дуванских производа (у даљем тексту: ознака), као и о санитарно-хигијенским условима тих средстава.

 

Привредна друштва, предузећа и предузетници, који се баве обрадом дувана, трговином на велико дуванским производима, односно трговином на мало дуванских производа примењују ознаку на начин утврђен овим правилником.

 

Преузмите документ:

Правилник о изгледу, садржини и начину истицања ознаке на превозним средствима намењеним за превоз дуванских производа, као и о санитарно-хигијенским условима тих средстава(«Сл.гласник РС», бр.15/06), Министарство здравља doc odt pdf rtf docx