ПОДАЦИ О РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА

Напомена: Буџет Управе за дуван ни у текућој, ни у претходним годинама, није био предмет ревизије од стране Државне ревизорске институције.