САОПШТЕЊА

САОПШТЕЊА - 24.06.2024.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

 

 

У складу са чланом 44а  Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, као и сачини извештај о обиму продаје цигарета свим трговцима на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе по свакој робној марки цигарета посебно.  

 

Пописна листа саставља се за сваког произвођача, односно увозника посебно и садржи податке о произвођачу, односно увознику цигарета, малопродајним ценама и количинама цигарета за сваку робну марку цигарета посебно.

 

Извештај о обиму продаје цигарета од стране трговца на велико трговини на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе по свакој робној марки цигарета посебно, саставља се у складу са прописима којима се уређује производња и промет дуванских производа.

 

Трговaц на велико дуванским производима дужaн je да извештај и пописне листе достави Управи за дуван у року од 15 дана од дана извршеног пописа.

 

 

Детаљније информације о достављању извештаја можете погледати овде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САОПШТЕЊА - 24.06.2024.

Достављање пописних листа и извештаја о обиму продаје цигарета трговца на велико дуванским производима при свакој промени износа акцизе на цигарете

 

У складу са чланом 44а  Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, као и сачини извештај о обиму продаје цигарета свим трговцима на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе по свакој робној марки цигарета посебно.  

 

Пописна листа саставља се за сваког произвођача, односно увозника посебно и садржи податке о произвођачу, односно увознику цигарета, малопродајним ценама и количинама цигарета за сваку робну марку цигарета посебно.

 

Извештај о обиму продаје цигарета од стране трговца на велико трговини на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе по свакој робној марки цигарета посебно, саставља се у складу са прописима којима се уређује производња и промет дуванских производа.

 

Трговaц на велико дуванским производима дужaн je да извештај и пописне листе достави Управи за дуван у року од 15 дана од дана извршеног пописа.

 

 

Детаљније информације о достављању извештаја можете погледати овде