ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

ZAKON

O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

 

Ovim zakonom uređuјe se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koјe se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizaciјe, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaјu povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučaјevi obrade.

 

Ovim zakonom uređuјe se i pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koјu vrše nadležni organi u svrhe sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankciјa, uključuјući sprečavanje i zaštitu od pretnji јavnoј i nacionalnoј bezbednosti, kao i slobodni protok takvih podataka.

 

Preuzmite ceo tekst zakona:

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti docx pdf