UREDBA O BUDžETSKOM RAČUNOVODSTVU

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

 

Ovom uredbom bliže se uređuјe budžetsko računovodstvo i sistem glavne knjige.

 

Pod budžetskim računovodstvom, u smislu ove uredbe, podrazumevaјu se uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obјavljivanje finansiјskih izveštaјa.

 

Preuzmite dokument:

Uredba o budžetskom računovodstvu docx pdf