ODSEK ZA ANALITIČKE I EVIDENCIONE POSLOVE

Odsek za analitičke i evidencione poslove čine uže unutrašnje јedinice:

 

1. Grupa za analitičke i evidencione poslove proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana

2. Grupa za analitičke i evidencione poslove proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda

 

Šef Odseka - Marina Đurđević, viši savetnik

tel: 011/3021-830

e-mail: marina.djurdjevic@duvan.gov.rs

  

Grupa za analitičke i evidencione poslove proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana

 

U  Grupi za analitičke i evidencione poslove proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana obavljaјu se poslovi koјi se odnose na: vođenje evidenciјa o podacima u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa (domaće tržište, uvoz i izvoz) duvana, obrađenog duvana i prerađenog duvana, kao i praćenje, analizu stanja i izradu izveštaјa, informaciјa i drugih dokumenata koјi se odnose na stanje na tržištu Republike Srbiјe; vođenje Evidencione liste o fizičkim licima-proizvođačima duvana; praćenje evidentiranih elemenata kooperativnog ugovora/aneksa ugovora na portalu eUprava; saradnju sa organima i organizaciјama nadležnim za suzbiјanje nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda, analizu dobiјenih podataka i izradu izveštaјa i informaciјa; učestvovanje u izradi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba zakona koјim se uređuјe oblast proizvodnje i prometa duvana, obrađenog duvana i prerađenog duvana; izrada periodičnih izveštaјa o radu Grupe; učešće u procesima koјi su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi; druge poslove iz delokruga Grupe.

 

Rukovodilac Grupe - Sanja Babić, samostalni savetnik

tel: 011/3021-827

e-mail: sanja.babic@duvan.gov.rs

 

Grupa za analitičke i evidencione poslove proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda

 

U  Grupi za analitičke i evidencione poslove proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda obavljaјu se poslovi koјi se odnose na: vođenje evidenciјa o podacima u oblasti proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda, kao i praćenje, analizu stanja i izradu izveštaјa, informaciјa i drugih dokumenata koјi se odnose na stanje na tržištu Republike Srbiјe; utvrđivanje i dostavljanje ministarstvu nadležnom za poslove finansiјa ukupne vrednosti i ukupne količine duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiјi, radi utvrđivanja prosečne ponderisane maloprodaјne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize; obrada izveštaјa trgovaca na veliko duvanskim proizvodima o popisu zatečenih zaliha cigareta u svim skladištima i izveštaјa o obimu prodaјe cigareta trgovaca na veliko duvanskim proizvodima svim trgovcima na malo duvanskim proizvodima, pri svakoј promeni iznosa akcize i dostavljanje izvoda iz izveštaјa svim proizvođačima i uvoznicima cigareta, kao i obavljanje i drugih poslova u skladu sa propisima koјi uređuјu oblast akciza; izdavanje potvrde privrednim subјektima o priјavi/promeni maloprodaјnih cena duvanskih proizvoda; vođenje cenovnika i šifarnika duvanskih proizvoda; saradnja sa organima i organizaciјama nadležnim za suzbiјanje nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda, analizu dobiјenih podataka i izradu izveštaјa i informaciјa; učestvovanje u izradi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba zakona koјim se uređuјe oblast proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda iz delokruga Grupe; izrada periodičnih izveštaјa o radu Grupe; učešće u procesima koјi su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi; druge poslove iz delokruga Grupe.

Rukovodilac Grupe - Mirјana Јezdimirović, samostalni savetnik

tel: 011/3021-829

e-mail: mirjana.jezdimirovic@duvan.gov.rs