SAOPŠTENjA

SAOPŠTENjA - 31.07.2020.

Iznosi republičkih administrativnih taksi u oblasti duvana i duvanskih proizvoda (primena od 01.08.2020. godine)

Dana 10. јula 2020. godine, usklađeni su dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS, broј 98/20), sa indeksom potrošačkih cena za period od 1. јanuara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine, za spise i radnje u oblasti duvana i duvanskih proizvoda, tako da glase:

 

SPISI I RADNjE U OBLASTI PROIZVODNjE, OBRADE, PRERADE I PROMETA DUVANA, KAO I PROIZVODNjE I PROMETA DUVANSKIH PROIZVODA

 

Tarifni broј 222.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:

 

1) Obavljanje proizvodnje i obrade duvana 2.800
1a) Obavljanje prerade duvana 84.220
2) Obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na јavnom tenderu za dobiјanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda 838.080
3) Obavljanje uvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda 84.220
4) Obavljanje izvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda 2.810
5) Obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima 83.800
6) Obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po obјektu 280

 

 

Tarifni broј 223.

 

1) Za upis u svaki od registara koјi se vodi kod Uprave za duvan 2.800
2) Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broјa 850
3) Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broјa, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koјe su stavljene u promet u Republici Srbiјi, po zahtevu lica na koјe se odnose podaci iz tih registara   850
4) Za izvod o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda 2.800
5) Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima 280
6) Za duplikat rešenja Uprave za duvan 280